Στην αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα άνω των 12 ετών δίχως καμία ενέργεια των γονέων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με το πλάνο, από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου οι ανήλικοι που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το εν λόγω ηλικιακό όριο ως την τελευταία ημέρα του 2023 θα αποκτήσουν αυτομάτως αριθμό φορολογικού μητρώου με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων του 2022 και τα ΑΜΚΑ των γονέων, όπως αυτά επαληθεύονται από το Μητρώο Πολιτών.

H ταυτοποίηση των ανηλίκων και των γονέων τους επιτυγχάνεται μέσω ειδικής διαλειτουργικότητας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) και ανταλλαγής δεδομένων με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Εκτιμάται ότι με τη διαδικασία αυτή θα λάβουν ΑΦΜ πάνω από 350.000 ανήλικα παιδιά αυτού του ηλικιακού γκρουπ.

Είναι μια διευκόλυνση προς τις οικογένειες με δεδομένο πως ετησίως υποβάλλονται πάνω από 80.000 αιτήσεις για χορήγηση ΑΦΜ σε ανηλίκους.

Πώς θα ενημερώνονται οι γονείς

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ, για τα ανήλικα τέκνα που θα ταυτοποιούνται μέσα από την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία και οι δύο γονείς θα ενημερώνονται για το ΑΦΜ που αποδόθηκε μέσω:

  • ηλεκτρονικής ειδοποίησης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Επικοινωνίας.
  • ανάρτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/ Τα Μηνύματά μου.

Επιπλέον, τα στοιχεία του ΑΦΜ του ανηλίκου θα εμφανίζονται εφεξής ως «Σχετιζόμενος ΑΦΜ» στην εικόνα των σχέσεων φυσικού προσώπου των γονέων, στην ψηφιακή πύλη myAADE/ Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Φυσικού Προσώπου.

tovima.gr