Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοινώθηκε η νέα εθελουσία

Ανακοινώθηκε η εθελουσία της Τράπεζας Πειραιώς στο προσωπικό της τράπεζας, εθελουσία που λήγει στις 17 Οκτωβρίου.

 Όπως αναφέρεται στο σχετικό εισηγητικό, «οι αλλαγές που πραγματοποιούνταιυποστηρίζονται από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες μας τις δραστηριότητες, τη διεύρυνση των αυτοματισμών στις εσωτερικές διαδικασίες μας και τον σχεδιασμό επιπλέον μορφών εξυπηρέτησης των πελατών μας».

 Το πρόγραμμα εθελουσίας έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε όσες και όσους επηρεάζονται άμεσα από αλλαγές στο λειτουργικό μοντέλο ή/και οργανωσιακές αλλαγές, ή/και απασχολούνται σε δραστηριότητες που τείνουν να μειώνονται ή να καταργούνται.  Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης 

 Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.  Εξαιρέσεις 

 Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 31η Αυγούστου 2022:

  •  Είχαν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
  •  Είχαν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
  •  Απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή οι απασχολούμενοι με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services

 Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας-σχέσης έμμισθης εντολής.  Αποζημίωση 

   Επιλογές Προγράμματος 

   ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεση Αποχώρηση 

 Το πρόγραμμα ξεκινάει με τα 39 έτη και 20 μισθούς και καταλήγει στα 50 και πάνω έτη μέχρι 37 μισθούς.Τα παραπάνω προσαυξάνονται από 10% έως 12% αναλόγως της προϋπηρεσίας.

 Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός μικτού μηνιαίου μισθού στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των παραπάνω κριτηρίου για κάθε παιδί έως 231.08.22

 Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω , προβλέπεται προσαύξηση ποσού 15.000 ευρώ στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IV), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

 Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 160.000 ευρώ .

   ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια 

 Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο ετών μετ’ αποδοχών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

 Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.  Υπολογισμός Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας 

 Οι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά τα ακόλουθα:

 – Εφάπαξ Μικτό Ποσό το οποίο ισούται με το 50% του ποσού που ο εργαζόμενος θα λάμβανε στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης Στο εφάπαξ μικτό ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

 -Στην περίπτωση επιλογής Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας δύο ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό, που αντιστοιχεί στο :

 – 60% του μικτού μηνιαίου μισθού όπως είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο 2021, για τους εργαζόμενους που ανήκουν στα ηλικιακά εύρη μέχρι 39 ετών, καθώς και από 40 έως 49 ετών.

 – 70% του μικτού μηνιαίου μισθού όπως είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο 2021, για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 ετών και άνω.

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ