Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εκτελέσει το έργο του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Σκάλας Πάτμου

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Πάτμου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους Δήμους του Νοτίου Αιγαίου, στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων Σκάλας Πάτμου» προϋπολογισμού 1.884.800,00 € , προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Πάτμου Ελευθέριος Πέντες.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο Δήμος Πάτμου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Για το λόγο αυτό, με την Προγραμματική Σύμβαση ο Δήμος Πάτμου μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέα υλοποίησης, καθώς διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, κλπ) για την υλοποίηση του έργου.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέχρι του ποσού των 1.638.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020. Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 246.800,00 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Πάτμου.
Ειδικότερα, η Περιφέρεια, ως Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού, αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια για την εκτέλεσή του, από την ωρίμανση, δημοπράτηση, ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, μέχρι την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οριστική παραλαβή και παράδοση στον Κύριο του έργου (Δήμο Πάτμου).
Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων στη Σκάλα Πάτμου, συμπεριλαμβανομένων των έργων διευθέτησης του ρέματος Περδικάρη. Το δίκτυο ομβρίων θα αποτελείται από επτά συλλεκτήρες συνολικού μήκους 1.700 μέτρων περίπου και περιλαμβάνει τα απαιτούμενα φρεάτια επίσκεψης , φρεάτια και κανάλια υδροσυλλογής. Το έργο της διευθέτησης του ρέματος Περδικάρη αφορά συνολικό μήκος 400 μέτρων περίπου, με έργα ήπιας επέμβασης σε συγκεκριμένα σημεία. Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή ενός αντλιοστασίου ομβρίων στην περιοχή του λιμανιού, μέσω του οποίου τα νερά θα μεταφέρονται στη θάλασσα με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό μήκους 35 μ.
Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση / παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία , στον Δήμο Πάτμου.

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ