Δημήτρης Κρητικός: Κύριοι, πήρατε το πρώτο βραβείο στην δυσφήμιση του νησιού μας!!!

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα τον απολογισμό του 2020, του Δήμου μας, που αποτυπώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από τη νυν δημοτική αρχή. Όπως γνωρίζουμε, μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Δήμου είναι η οικονομική του λειτουργία, η οποία εκφράζεται εν μέρει με τον απολογισμό και την έκθεση ελέγχου επί του ισολογισμού.

Ο απολογισμός, λοιπόν, είναι από τις κορυφαίες διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και επικυρώνεται με την ψήφισή του, για αυτό και ο νομοθέτης προβλέπει να γίνεται σε ειδική, για το σκοπό αυτό, συνεδρίαση. Ο Δημοτικός ισολογισμός έχει δύο κυρίως διαστάσεις, την οικονομική και την πολιτική. Στον ισολογισμό αποτυπώνονται πολλά αριθμητικά δεδομένα. Πίσω όμως από τους αριθμούς πρέπει και επιβάλλεται να υπάρχει το παραγόμενο δημοτικό έργο: ένα έργο που θα έχει συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν θέλω να μπω στην αριθμολογία, αναλύοντας το πλήθος των αριθμητικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην εισήγησή σας τα οποία είναι και πολλά και πολύ εξειδικευμένα και είμαι σίγουρος ότι θα κουράζουν.

· Επιτρέψτε μου, όμως, μια μικρή αναφορά σε κάποια αριθμητικά δεδομένα καθώς πρέπει να ενημερωθεί το σώμα.

<strong>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ</strong>

<strong>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:</strong>

1.547.777 τελικά βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα: 632.484,02

εισπρακτέο υπόλοιπο: 915.293,54!

<strong>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</strong>

Τελικά βεβαιωθέντα: 1.775.701,48

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν στην τοποθέτησή του στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για τον απολογισμό πεπραγμένων, ο επικεφαλής της παράταξης ‘Ρόδος Αξιών κ. Δημήτρης Κρητικός

Ειδικότερα ανέφερε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα τον απολογισμό του 2020, του Δήμου μας, που αποτυπώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από τη νυν δημοτική αρχή. Όπως γνωρίζουμε, μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Δήμου είναι η οικονομική του λειτουργία, η οποία εκφράζεται εν μέρει με τον απολογισμό και την έκθεση ελέγχου επί του ισολογισμού.

Ο απολογισμός, λοιπόν, είναι από τις κορυφαίες διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου και επικυρώνεται με την ψήφισή του, για αυτό και ο νομοθέτης προβλέπει να γίνεται σε ειδική, για το σκοπό αυτό, συνεδρίαση. Ο Δημοτικός ισολογισμός έχει δύο κυρίως διαστάσεις, την οικονομική και την πολιτική. Στον ισολογισμό αποτυπώνονται πολλά αριθμητικά δεδομένα. Πίσω όμως από τους αριθμούς πρέπει και επιβάλλεται να υπάρχει το παραγόμενο δημοτικό έργο: ένα έργο που θα έχει συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της πόλης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν θέλω να μπω στην αριθμολογία, αναλύοντας το πλήθος των αριθμητικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην εισήγησή σας τα οποία είναι και πολλά και πολύ εξειδικευμένα και είμαι σίγουρος ότι θα κουράζουν.

· Επιτρέψτε μου, όμως, μια μικρή αναφορά σε κάποια αριθμητικά δεδομένα καθώς πρέπει να ενημερωθεί το σώμα.

<strong>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ</strong>

<strong>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:</strong>

1.547.777 τελικά βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα: 632.484,02

εισπρακτέο υπόλοιπο: 915.293,54!

<strong>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</strong>

Τελικά βεβαιωθέντα: 1.775.701,48

Εισπραχθέντα: 441.653,67

Εισπρακτέο υπόλοιπο: 1.334.047,81!

<strong>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</strong>

Τελικά βεβαιωθέντα: 59.548.085,98

Εισπραχθέντα: 1.616.984,24

Εισπρακτέο υπόλοιπο: 57.931.101,74

<strong>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</strong>

Τελικά βεβαιωθέντα: 190.430.524

Εισπραχθέντα: 129.819.259,82

Εισπρακτέο υπόλοιπο: 60.611.264,31

Από τον ανακεφαλαιωτικό απολογιστικό πίνακα δαπανών οικ. έτους 2020 προκύπτει ότι:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αρχικά προϋπολογισθέντα: 204.008.969,13

Αναμορφώσεις: 12.829.737,17

Διαμορφωθέντα: 216.838.706,30

Τελικά ενταλματοποιηθέντα: 84.396.454,14

Πληρωθέντα: 84.385.398,66

Αδιάθετη πίστωση: 132.442.252,16!!!!!

Γιατί τόσες αδιάθετες πιστώσεις και δεν προέβη ο Δήμος σε ανακατανομές και αξιοποίηση αυτών;

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

· Περνάω στην πολιτική διάσταση του απολογισμού, ξεκινώντας με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που βιώνουμε, αναφέροντας ότι πρωτοφανής ήταν και η αδράνεια της δημοτικής αρχής σχετικά με τη διαχείρισή της. Τα υγειονομικά μέτρα που ελήφθησαν στον Δήμο μας ήταν μόνο αυτά για τα οποία μερίμνησε η πολιτεία και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Πέραν αυτών σε καμία πρόσθετη δράση δεν προχώρησε ο Δήμος. Δεν φρόντισε για επιπρόσθετους ελέγχους των δημοτών με τεστ, δεν οργάνωσε ενημερώσεις του πληθυσμού του Δήμου μας για την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε σχέση με την πανδημία, δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα αποτροπής του συνωστισμού, με αποτέλεσμα σε κάποιες χρονικές περιόδους να έχει εμφανιστεί αυξημένη διασπορά του κορωνοϊού στην τοπική κοινωνία.

Επίσης, ενώ είχε την πολυτέλεια της παρουσίας στο δημοτικό συμβούλιο λειτουργών της υγείας οι οποίοι σε συνεργασία με τους γιατρούς του περιφερειακού συμβουλίου ξεπερνώντας τις όποιες παραταξιακές αντιπαλότητες και θέτοντας υπεράνω όλων την προστασία της υγείας των πολιτών, θα μπορούσαν να συμβάλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της κρίσης, δεν τους εκμεταλλεύτηκε όπως δεν τους αξιοποίησαν και οι υπόλοιποι φορείς του νησιού.

· Κυρίαρχο θέμα που απασχόλησε τον Δήμο μας ήταν, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η διαχείριση των απορριμμάτων.

Ασκήσεις επί χάρτου, συνεχώς επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί, απευθείας αναθέσεις με τελικό αποτέλεσμα ενός νησιού σκουπιδότοπου χωρίς σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ, χωρίς ανακύκλωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την υγεία και γενικά την εικόνα της πόλης και των χωριών μας στους επισκέπτες του.

Κύριοι, πήρατε το πρώτο βραβείο στην δυσφήμιση του νησιού μας!!!

Κύριοι Συνάδελφοι..

Σε έναν κόσμο που αλλάζει και μεταβάλλεται διαρκώς με ταχύτητες ασύλληπτες, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε με εξωστρέφεια, ευελιξία, ανοιχτούς ορίζοντες και ομαδικό πνεύμα. Πρέπει να λειτουργούμε χωρίς περιστροφές, εμμονές και στερεότυπα, τα οποία μας αποπροσανατολίζουν από την πραγματικότητα και μας βγάζουν από το σωστό, παραγωγικό και αποτελεσματικό δρόμο!

Κύριε Πρόεδρε, όλα τα παραπάνω, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον πολίτη αυτόν καθ’ αυτόν και εν γένει στο νησί μας, που από εμάς περιμένει πρότυπες συμπεριφορές και ενέργειες καθώς και δράσεις που θα έχουν συγκριμένο παραγόμενο έργο, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μεγάλη προστιθέμενη αξία!

Τέλος, κ. Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,

Είναι γνωστό στους πολίτες της ΡΟΔΟΥ ότι έχει επιβραδυνθεί η αναπτυξιακή πορεία της πόλης και των χωριών μας, έχουν χαθεί ευκαιρίες, υπάρχει στασιμότητα σε σημαντικά θέματα και έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα που ζητούν άμεσα λύσεις:

· Επιβάλλεται να υπάρξει αλλαγή ρότας και πλεύσης.

· Η επόμενη δημοτική περίοδος, οφείλει και επιβάλλεται να ξεπεράσει τις όποιες αδυναμίες της , να αυξήσει τις “στροφές” της «δημοτικής μηχανής» και να εφαρμόσει άμεσα, στην πράξη και όχι στα λόγια, ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό και επιχειρησιακό σχέδιο που θα έχει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο. Ένα σχέδιο αποτελεσματικό, που θα πρωταγωνιστούν οι ανταποδοτικές δαπάνες. Πρέπει να βοηθηθούν οι πολίτες που ασφυκτιούν κυρίως λόγω της πρωτόγνωρης πανδημίας που έχει πλήξει το Δήμο μας, αλλά και της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε.

Να γίνουν παρεμβάσεις και σημαντικά έργα καθώς και δράσεις που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και θα επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, καθώς και τη βιωσιμότητα που θα δημιουργεί ιδιαίτερη αξία του να είναι κανείς κάτοικος αυτής της πόλης και γενικότερα αυτού του Νησιού!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εμείς, ως παράταξη ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ διαφωνούμε ριζικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2020, ως προς τον τρόπο διακυβέρνησης του Δήμου μας, σε θέματα τόσο οικονομικής λειτουργίας του, όσο και γενικότερης πολιτικής φιλοσοφίας

 

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ