Adecco: Οι 4 παγκόσμιες τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο της εργασίας το 2022

Ο διάλογος για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά εργασίας θα ενταθεί το 2022. Ως μέρος της «Μεγάλης Επαναξιολόγησης», εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο αναζητούν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είτε σε νέους οργανισμούς είτε εγκαταλείποντας τη τρέχουσα δουλειά τους. Οι εταιρείες στρέφονται σε περισσότερο ευέλικτα μοντέλα εργασίας ενώ παράλληλα γίνεται μια μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και πράσινο μέλλον.

 

Συγκεντρώνοντάς, μερικές από τις πιο κυρίαρχες τάσεις που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος της εργασίας το επόμενο έτος:

  1. Η έλλειψη ταλέντων θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη

Κατευθυνόμενοι προς το 2022, η έλλειψη ταλέντων είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας. Πέρα από τους χρόνιους λόγους, όπως η στροφή προς την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών στον χώρο εργασίας, το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω της Πανδημίας. Πολλές χώρες είδαν δυσανάλογα υψηλό αριθμό εργαζομένων να συνταξιοδοτούνται πρόωρα και να εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό, ενώ επιπλέον περιορισμοί στα σύνορα παρεμπόδισαν την κινητικότητα των ταλέντων. Τέλος, ο ίδιος ο ιός συνέβαλε στην έλλειψη ταλέντων, επηρεάζοντας την υγεία και την ικανότητα ή την προθυμία των ανθρώπων να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας.

Η εφοδιαστική αλυσίδα και η κρίση έλλειψης ταλέντων θα επηρεάσουν και τις οικονομικές προοπτικές για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ανάκαμψη συνεχίζεται, αλλά η δυναμική της έχει αμβλυνθεί καθώς από 5,6% φέτος και 4,5% το 2022, αναμένεται να επανέλθει στο 3,2% το 2023. Οι χώρες θα πρέπει να επενδύσουν σε προσπάθειες ανανέωσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων γρήγορα, εάν θέλουν να αποφύγουν μια μακροπρόθεσμη αύξηση της ανεργίας που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.

  1. Οι οργανισμοί καλούνται να προετοιμάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για την πράσινη μετάβαση

Η πράσινη μετάβαση είναι εδώ και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστούν από τη στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το 2021, η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις πράσινες δεξιότητες, αλλά παραμένει αναπάντητο το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση για τους εργαζομένους. Θα πρέπει να ακολουθηθεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση έτσι ώστε η επερχόμενη πράσινη μετάβαση να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς με τις εταιρείες να καλούνται να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Το πρώτο βήμα για τους εργοδότες θα πρέπει να είναι η κατάρτιση μιας στρατηγικής για τα ταλέντα. Αυτό ξεκινά με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί ο οργανισμός τα επόμενα δύο έως πέντε χρόνια. Για παράδειγμα, ο Όμιλος Adecco συνεργάζεται με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση εργαζομένων από συμβατικούς μηχανικούς αυτοκινήτων σε μηχανικούς αυτοκινήτων ηλεκτρονικού λογισμικού για την καλύτερη προετοιμασία των οργανισμών για την «ηλεκτρική επανάσταση» στην αυτοκινητοβιομηχανία.

  1. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το υβριδικό μοντέλο εργασίας θα συνεχίζουν να αλλάζουν τη μορφή των οργανισμών

Υπάρχουν δύο βασικά μέρη για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το πρώτο αφορά στον μετασχηματισμό των βιομηχανιών και των εταιρειών και στην επίδραση που έχει στις δεξιότητες. Πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco διαπίστωσε ότι το 66% των εργαζομένων πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να παραμείνουν απασχολήσιμοι τα επόμενα χρόνια και μόνο το 37% των μη διευθυντικών στελεχών πιστεύουν ότι η εταιρεία τους επενδύει στις δεξιότητες και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Το δεύτερο αφορά στον αντίκτυπο που έχει η ψηφιοποίηση στην κουλτούρα ενός οργανισμού (για παράδειγμα στην εσωτερική επικοινωνία).

Η σχέση μεταξύ των εταιρειών και των εργαζομένων τους υφίσταται μια ριζική αλλαγή. Στην πράξη η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συνοδευτεί και με μια στροφή σε ευέλικτα μοντέλα εργασίας δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς. Οι κατάλληλες πολιτικές θα βοηθήσουν τη μετάβαση στην ευέλικτη εργασία ενώ η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα ανοίξει κρυφές δεξαμενές ταλέντων. Όλοι γίναμε μάρτυρες της «Μεγάλης Επαναξιολόγησης» φέτος, καθώς μόνο στις ΗΠΑ τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούλιο, στην αρχή της τάσης, τέσσερα εκατομμύρια Αμερικανοί εγκατέλειψαν τη δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι αναθεωρούν τι είναι σημαντικό στην επαγγελματική τους ζωή: η υγειονομική περίθαλψη και η ευημερία (wellbeing) θα βρίσκονται στο επίκεντρο καθώς οι εργαζόμενοι απαιτούν περισσότερα και καλύτερα οφέλη με στόχο τη μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

  1. Η Ισότητα και κοινωνική προστασία στο χώρο εργασίας.

Η ένταξη και η ισότητα των εργαζομένων θα αποτελέσουν βασικό πεδίο προβληματισμού μέσα στο 2022. Είναι σαφές ότι η πανδημία είχε δυσανάλογη επίδραση στις γυναίκες μιας και δεκαετίες προόδου για την ισότητα έχουν αναιρεθεί καθώς οι γυναίκες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας για να φροντίσουν την οικογένεια. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, λιγότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες θα επανενταχθούν στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης του Covid-19.

Όσον αφορά την ισότητα, δεν σημαίνει απλώς ότι δίνονται σε όλους οι ίδιοι πόροι ή ευκαιρίες άλλα ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να διαθέσουν τους συγκεκριμένους πόρους και τις ευκαιρίες που οι εργαζόμενοι χρειάζονται για να επιτύχουν ένα ίσο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης, τις ανάγκες και τις διαφορετικές περιστάσεις.

Σχολιάζοντας τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο της εργασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλός της Adecco, Alain Dehaze, δήλωσε ότι το 2022 θα είναι μια χρονιά δυναμικής ανάπτυξης για τον κόσμο της εργασίας. Οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης, επιτρέποντας ευέλικτα χρονοδιαγράμματα και υβριδικά μοντέλα εργασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα εταιρικής ενσυναίσθησης καθώς ως εργοδότες και ηγέτες πρέπει να ακούμε και να κατανοούμε τις ανάγκες των εργαζομένων αν θέλουμε να τους παρέχουμε ευκαιρίες και να τους μεταδώσουμε την αίσθηση του σκοπού.

ΤΕΛΟΣ

Προς τους δημοσιογράφους:

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος                                                                                                                              Μαρία Νίκου leonidas.marcantonatos@hkstrategies.com                                                                                 Υπεύθυνη Τύπου Adecco HR

H + K Strategies                                                                                                                                          (210 69 30 490                                    ( 210 62 81 805, 7 210 62 81 990

 

Σχετικά με τον Όμιλο Adecco

Ο Όμιλος Adecco είναι παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις και υπηρεσίες συμβουλευτικής ταλέντων. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους και καθημερινά δημιουργούμε περισσότερες από 3.5 εκατομμύρια ευκαιρίες καριέρας.

Υποστηρίζουμε ταλαντούχους ανθρώπους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τους συνδέουμε με ευκαιρίες εργασίας σε 60 χώρες όπου έχουμε παρουσία, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους οργανισμούς να αγκαλιάσουν το μέλλον της εργασίας. Ως εταιρεία Fortune Global 500, δίνουμε το παράδειγμα, προσφέροντας με τον τρόπο που εργαζόμαστε προστιθέμενη αξία που τροφοδοτεί οικονομίες και δημιουργεί καλύτερες κοινωνίες.

Η κουλτούρα μας που έχει στο επίκεντρο το επιχειρηματικό πνεύμα και την ομαδικότητα και εναντιώνεται σε κάθε μορφής αποκλεισμό, αντιπροσωπεύει τους 35.000 εργαζομένους μας. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε σταθερά έναν από τους «καλύτερους χώρους εργασίας στον κόσμο» βάσει της κατάταξης Great Place to Work®.

Η Adecco Group AG εδρεύει στη Ζυρίχη της Ελβετίας (ISIN: CH0012138605) και είναι εισηγμένη στο SIX Swiss Exchange (ADEN). Ο Όμιλος εκπροσωπείται από 3 business units: Adecco, Talent Solutions και Modis

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ