Ο Γιάννης Καμπούρης πρόεδρος στην ΔΕΥΑΡ Ρόδου

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης εξέδωσε πριν λίγη ώρα την ακόλουθη απόφαση:

Θέμα: Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης <& Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

ΑΠΟΦΑΣΗ A Ρ. 180
Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως <& Αποχετεύσεως”, όπως ισχύουν.

2.    Τη με εφαρμογή των άρθρων 107 και 109, του Ν.3852/2010, κατά συγχώνευση έξι (06) υφισταμένων στο νησί της Ρόδου ΔΕΥΑ, συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου, με την αρ. 82/2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που κρίθηκε νόμιμη, με την αρ. 745/18-03- 2011, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 786/2011), καθώς και την με αρ. 1037/2017 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που επεκτείνει την χωρική επικράτεια της επιχείρησης, σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου.

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καί της Αποκεντρωμένης Δίοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4.    Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας (Πρόγραμμα Κλεισθένης), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 04, του άρθρου 06, του Ν.4623/2019, και από το άρθρο 99, του Ν.4604/2019 και από την παρ. 02, του άρθρου 06, του Ν.4623/2019.

5.     Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 06, εδ. 02, του Ν.4625/2019 που αντικατέστησε την παρ. 02, άρθρου 03, του Ν.1069/1980 σύμφωνα με τις οποίες. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.

6.     Την υπ* αρίθμ. 768/27-09-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Α Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)*

7.     Τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 102/63900/13.09.2019 και 99/26704/29.04.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

8.     Την Απόφαση Δημάρχου 4616/52629/02.10.2019 περί ορισμού Προέδρου της ΔΕΥΑΡ που ήταν σε ισχύ έως την έκδοση της παρούσης.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Α Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Καμπούρη του Διαγόρα.

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ