Κ. Χατζηδάκης: Με την μετεξέλιξη της Επιθεώρησης Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρχή ενισχύουμε την προστασία των εργαζομένων

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την επιλογή του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, με ανάλογη διαδικασία.

Ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο προς τη μετεξέλιξη του ΣΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (που αποτελεί μια από τις βασικές τομές του ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας) αποτελεί η έγκριση των πέντε μελών, που θα απαρτίζουν το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Πρόκειται για τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Λύτρα, τον οικονομολόγο και πρώην Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΝΥΑΕ, Μηνά Αναλυτή, τους οικονομολόγους Αφροδίτη Μακρυγιάννη και Γιώργο Πελεκανάκη και την δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Μαρία Σικαλοπούλου.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, στην εισαγωγική παρέμβασή του στην Επιτροπή, «για την Επιθεώρηση Εργασίας, ακολουθούμε το επιτυχημένο μοντέλο της ΑΑΔΕ, η οποία θεσπίστηκε με διακομματική συναίνεση το 2016, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επιδιώκουμε τη μετεξέλιξη του ΣΕΠΕ από μια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας υπό τις διαταγές του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα -όπως ήταν επί δεκαετίες- σε μια Ανεξάρτητη αρχή, με μεγαλύτερα εχέγγυα αξιοπιστίας στα μάτια των τρίτων που θα επιτελεί πιο αποτελεσματικά το ελεγκτικό της έργο. Οι πέντε υποψήφιοι που προτείνουμε για το Συμβούλιο Διοίκησης είναι εξαίρετοι επιστήμονες και επαγγελματίες που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο και συνιστούν μια ομάδα που μπορεί να κάνει μια νέα αρχή στην Επιθεώρηση Εργασίας, στην οποία επενδύουμε πολλά. Μαζί με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που θα αρχίσει να εφαρμόζεται τους επόμενους μήνες, είναι τα βασικά εργαλεία για να βάλουμε τάξη στα θέματα μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας και να ενισχύσουμε την προστασία των εργαζομένων».

Σε συνέχεια της προκήρυξης Διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης το φθινόπωρο, Ανεξάρτητη Επιτροπή υπό τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ επέλεξε τους δέκα επικρατέστερους υποψήφιους και στη συνέχεια ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επέλεξε τους πέντε προαναφερθέντες υποψήφιους, για τους οποίους ζήτησε και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η προκήρυξη του Διαγωνισμού για την επιλογή του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, με ανάλογη διαδικασία.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής με απόφασή του (που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ) εκδίδει τον Οργανισμό της Επιθεώρησης Εργασίας, που θα περιγράφει την διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, τις αρμοδιότητές τους κ.λπ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

Μετά την έκδοση του Οργανισμού, ο Υπουργός Εργασίας θα εκδώσει Διαπιστωτική Πράξη για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας. Από την έναρξη λειτουργίας της, η Επιθεώρηση Εργασίας καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΣΕΠΕ.Η διαδικασία της «μετάπτωσης» αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τους πρώτους μήνες του 2022.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας οι αρμοδιότητές της ασκούνται από το ΣΕΠΕ, που συνεχίζει να πραγματοποιεί με εντατικούς ρυθμούς ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το ΣΕΠΕ στην Επιθεώρηση Εργασίας, με ρύθμιση που έχει περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας (που ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής) προβλέπεται η σύσταση ειδικού τμήματος (εντός του ΣΕΠΕ), που θα στηρίξει την Επιθεώρηση Εργασίας κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση προϋπολογισμού της νέας αρχής και την εκτέλεση δαπανών. Παράλληλα, προχωρά η εκπαίδευση στελεχών που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την οικονομική διαχείριση και τις προμήθειες της Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να μπορεί η αρχή να λειτουργήσει αυτόνομα.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα διαθέτει λειτουργική ανεξαρτησία και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στόχος είναι να πραγματοποιεί το έργο της χωρίς πολιτικούς ελέγχους και παρεμβάσεις και να αναβαθμιστεί ο κρίσιμος ρόλος της για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, με επιτάχυνση των διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα, η Επιθεώρηση Εργασίας θα έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας το ωράριο, τις αμοιβές, την υγεία και ασφάλεια, την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων κ.α.

 

Σύντομα βιογραφικά των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας (με αλφαβητική σειρά)

Μηνάς Αναλυτής: Οικονομολόγος, με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία. Έχει εργαστεί -μεταξύ άλλων- ως ειδικός επιστήμονας στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, ενώ έχει θητεύσει και ως Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Θεόδωρος Λύτρας: Επίκουρος καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας της Ελλάδας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Υπήρξε μέλος σε νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές των Υπουργείων Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Μεταφορών και ΥΠΕΧΩΔΕ και μέλος ΔΣ πολλών επιχειρήσεων.

Αφροδίτη Μακρυγιάννη: Οικονομολόγος, διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στην Οικονομία της Εργασίας. Έχει εργαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Εργασίας και έχει υπάρξει σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ). Από το 2004 είναι Επιστημονική Συνεργάτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε)

Γεώργιος Πελεκανάκης: Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της Διεθνούς Λογιστικής και Ελεγκτικής με υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει περισσότερα από 26 χρόνια προϋπηρεσίας σε διεθνείς ελεγκτικούς οίκους σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ από το 2008 είναι μέλος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Μαρία Σικαλοπούλου: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με 30ετή εμπειρία σε υποθέσεις εργατικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Νομικής Σχολής της Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και έχει διδάξει σε γαλλικά και ελληνικά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Διαβάστε ακόμη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ